Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Possibility hard water softenning used natural zeolite

Хэвлэлийн нэр: БУС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №3

Зохиогч:  Н.Наранцогт

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-17

Хуудас дугаар: 315-322

Өгүүллийн хураангуй: байгалийн цеолит нь байгалийн болон хаягдал усыг боловсруулах сайн чанарын материал бөгөөд энэ нь үнэ хямд, ион солилцлын ба шингээх чадвартайгаараа бусад материалуудаас давуу талтай.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #calcium #clinotilote #zeolite

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Наранцогт