Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний сургалтын үнэлгээ болон шалгалтын зарим асуудал

Хэвлэлийн нэр: Европ судлал МУИС ЭШБ 17/1

Зохиогч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-05-01

Хуудас дугаар: 30

Өгүүллийн хураангуй: bo

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн