Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Языковая политика и язык в образовании

Хэвлэлийн нэр: Современенные тенденции в обучении иностранным языкам (Russia)

Зохиогч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-05-18

Хуудас дугаар: 36

Өгүүллийн хураангуй: gh

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн