Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хэлний бодлого төлөвлөлт ба гадаад хэлний үнэлгээний асуудал

Хэвлэлийн нэр: МУБИС-НХУС ЭШБ №5

Зохиогч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-01-11

Хуудас дугаар: 119

Өгүүллийн хураангуй: өхо

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн