Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тайлбарласан эсээ бичих чадварт анализ хийсэн нь

Хэвлэлийн нэр: Монгол судлалын чуулган

Зохиогч:  С. Нэргүйцэцэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-10-24

Хуудас дугаар: 31-42

Өгүүллийн хураангуй:

Connected with the problem that expository essays have to be taught in the tenth grade at secondary school, we studied expository essays, their theoretical understanding, and also how they are included in the content of the curriculum of the subject, the Mongolian Language And Writing, and in the 10th-grade textbook. In our article, we generalized these ideas about expository essays, and considered the results of the experiment lessons that were planned in the frame of a certain unit.


Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Туршилт хичээл #Тайлбарласан эсээ

Өгүүлэл нэмсэн: С. Нэргүйцэцэг