Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бүтээлчээр унших чадварыг хөгжүүлэх нь

Хэвлэлийн нэр: Боловсрол судлал

Зохиогч:  Б. Мөнхтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2019-03-12

Хуудас дугаар: х.38-42

Өгүүллийн хураангуй: Сурагчдын бүтээлчээр унших чадварыг хөгжүүлэх нь задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, эх бичвэр дээр ажиллах чадвар гэх мэт сурах арга барилыг хөгжүүлэх ач холбогдолтой юм. Бүтээлчээр унших нь сурагчдын ном зохиол сэдэл сонирхлыг төрүүлэх, ухаарч ойлгож унших чадварыг  хөгжүүлэх давуу талтай гэдэг нь судалгааны үр дүнгээс харагдааж байна.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б. Мөнхтуяа