Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Comparing Zagreb indices and coindices of trees

Хэвлэлийн нэр: MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 68 (1)

Зохиогч:  Б.Хоролдагва

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-03-01

Хуудас дугаар: 189-198

Өгүүллийн хураангуй:         

Өгүүллийн төрөл: Томсон-Ройтерсийн индекстэй(IF-JCR) сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Zagreb coindices #Tree #Zagreb indices

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Хоролдагва