Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дүрд тоглохыг ашиглан суралцагчдын англиар ярих чадварыг сайжруулах арга зүйн асуудал

Хэвлэлийн нэр: Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургуулийн Эрдэм Шинжилгээний Бичиг

Зохиогч:  Б.Лхасүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-03-21

Хуудас дугаар: 94-101

Өгүүллийн хураангуй:

Энэхүү судалгаанд V ангийн сурагчдын англиар ярих чадварыг дүрийг өөрсдийнхөөрөө гүйцээж тоглохыг ашиглан сайжруулах арга замыг туршсан туршилт хичээлийн үр дүнг авч үзэв. Барианы шалгалтын дүн гарааны шалгалтынхаас бага зэрэг сайжирсан ба суралцагчдад  бүтээлч байж өөрийгөө илэрхийлэх боломж олгодог тул энэ нь суралцагчдын сэдэл, сонирхлыг нэмэгдүүлсэн. Мөн энэ нь англиар ярих үед тохиолддог бэрхшээлийг даван туулах, прагматик чадамжийг нэмэгдүүлэх болон бодит амьдралын нөхцөл байдалд хэрэглэх төрөл бүрийн үг хэллэгийн талаарх мэдлэгийг наад зах нь нэмэгдүүлдэг байна.     

 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хэлний хэрэглээ #дүрийг өөрсдийнхөөрөө гүйцээж тоглох

Хавсаргасан файл:

Role Play_Bolormaa_SSSAH_Feb 7_ 2017.docx;


Өгүүлэл нэмсэн: Б.Лхасүрэн