Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монголын хэвлэлийн зөвлөлийн ёс зүйн гомдол шийдвэрлэлтэд хийсэн ажиглалт

Хэвлэлийн нэр: Монгол судлалын чуулган

Зохиогч:  М.Одмандах

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-03-24

Хуудас дугаар: 178-189

Өгүүллийн хураангуй:

Хураангуй

Олон улсад түгээмэл байдаг сэтгүүл зүйн салбарын ёс зүйн өөрийн зохицуулалтын байгууллага нь Хэвлэлийн консул, зөвлөл, омбдесмен хэмээн нэрлэж заншсан мэргэжлийн ёс зүйн зөвлөл байдаг. Энэ ч жишгийн дагуу Монголын хэвлэлийн зөвлөлийг байгуулаад хоёр жил болж байна.

Өнгөрсөн хугацаанд тус байгууллага нь ёс зүйн зарчмыг шинэчлэн, түүний дагуу гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх шинэ журам боловсруулж, гомдол шийдвэрлэх ажлыг хийж иржээ. Иймд бид энэ удаа Монголын хэвлэлийн зөвлөлд ирүүлсэн гомдол шийдвэрлэлтэд ажиглалт хийж, сэтгүүлчдийн түгээмэл алдаа, түүнд авсан арга хэмжээний тухай энэхүү өгүүллийг бичив.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #монголын хэвлэлийн зөвлөл #сэтгүүлчдийн ёс зүйн алдаа #түгээмэл алдаа #ёс зүйн зарчим #гомдол шийдвэрлэлт
Өгүүлэл нэмсэн: М.Одмандах