Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи-монгол хэлний тэмдэг нэрийн зэргийг илэрхийлэх арга хэрэглүүр ба хэрэглээг зэрэгцүүлэн судлах нь

Хэвлэлийн нэр: Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал

Зохиогч:  Б.Лхасүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-04-17

Хуудас дугаар: 80- 82

Өгүүллийн хураангуй:

This paper discusses the absolute, comparative and superlative degrees of English and Mongolian adjectives. The comparative and superlative degrees of the English adjective is formed by analytic, synthetic and suppletive means whereas, in Mongolian, they are formed by analytic means. It can be used in teaching English and translation.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #comparative #and superlative degrees #analytic #absolute

Хавсаргасан файл:

Bolormaa ADJECTIVE DEGREES_Feb 2017.docx;


Өгүүлэл нэмсэн: Б.Лхасүрэн