Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Математик сургалтад ТХБ-ын үзэл санааг тусгах нь

Хэвлэлийн нэр: Тогтвортой хөгжил олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Зохиогч:  Б.Саранцацралт

Хамтран зохиогч: [А. Батхишиг:K.NS01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-11-24

Хуудас дугаар: 204

Өгүүллийн хураангуй:

Abstract: The purpose of our research work is how to include sustainable development policy into the content of math education. We wrote this lesson plan as an example. When teachers are planning their lessons they ought to think about while students are learning math they should be able to obtain ecological education, and know about Mongolian history tradition and customs which are absolutely important to students learning process and their development.   

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #ой модонд учруулах хор хөнөөл #Процент #мод тарих. #ой мод #процентийн 3 хэлбэрийн бодлого #ой модны ач тус

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Саранцацралт