Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Видео хичээл боловсруулах

Хэвлэлийн нэр: Бага ангийн багш

Зохиогч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: [Д.Батзаяа:K.NS08],[Д.Алтанзаяа:K.NS09]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-04-10

Хуудас дугаар: 27-29

Өгүүллийн хураангуй: Боловсролын шинэчлэлийн нэг чухал асуудал нь мэдээлэл харилцаа холбооны технологийг багш мэргэжилтэй хэн бүхэн чадварлаг эзэмшиж, сургалтын үйл ажиллагаагаа үр дүнтэй явуулах, сургалтын технологи, заах арга зүйгээ хөгжүүлэх, өөрчлөх, мэдлэг мэргэжил, ур чадвараа дээшлүүлэхэд ашиглах хэрэгтэй байгаа өнөө үед СӨБ-н болон бага ангийн багш нарын энэ талын мэдлэг харьцангуй багавтар байгаа тул видео хичээл бэлтгэхэд нь туслах зорилгоор орууллаа

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #суралцагч #багш

Өгүүлэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа