Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Поли[N, N’-бис(3-силсескиоксанил пропил) тиокарбамид]-ийн уусмал дахь зэс (II) ионыг шингээх шинж чанар

Хэвлэлийн нэр: БУС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №3

Зохиогч:  Н.Наранцогт

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-17

Хуудас дугаар: 223-230

Өгүүллийн хураангуй: Silicon organic polymers contain Thioamid, Thiocarbamid and N-(acety) thiocarbamide groups as a functional activity unit that have a high ability for heavy metals sorption from aqueous solutions.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Наранцогт