Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хэлний бодлого ба гадаад хэлний боловсролын чанар, үр дүн

Хэвлэлийн нэр: Боловсрлоын чанар үр дүн ОУЭШ хурлын эмхэтгэл (МУБИС)

Зохиогч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-05-04

Хуудас дугаар: 420

Өгүүллийн хураангуй: bodlogo

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн