Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцагчдын харилцааны чадварыг судлах нь

Хэвлэлийн нэр: Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал

Зохиогч:  Б.Лхасүрэн

Хамтран зохиогч: [Л.Энхбаяр :H.EM14]

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-04-07

Хуудас дугаар: 49-52

Өгүүллийн хураангуй:

This paper discusses communication skills as a part of learning and innovation skills which are required to succeed in increasingly complex life and work environments in the 21st century. Questionnaires were employed to obtain qualitative data from freshmen, sophomores, juniors and seniors of English teaching and foreign language education program. The findings show that Mongolian students’ mean score was lower than the one in the USA. Thus the undergraduates need to improve their communication skills and some tips are suggested to do so.    

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #21st century skills

Хавсаргасан файл:

Bolormaa_Com Skills PAPER_Feb 2017.docx;


Өгүүлэл нэмсэн: Б.Лхасүрэн