Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дэлхий дээр цочрол хүйтрэл болбол ...

Хэвлэлийн нэр: квант

Зохиогч:  Н.Сугар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-06-19

Хуудас дугаар: 4

Өгүүллийн хураангуй: Хэрвээ дэлхий дээр температур Цельсийн  -200 хэм хүрвэл агаар мандалд болон далайд /эх газарт/ яамар өөрчлөлт явагдах бидэнд ямар аюул нүүрлэх талаар физик химийн зарим өгөгдлүүд болон эрдэмтэдийн гаргасан физик, хими, электродинамик, аэрогидродинамикийн хууль, томъёог ашиглан бидний мэдэх зүйл дээр тулгууолан энгийн байдлаар тайлбарласан болно.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хүчилтөрөгч #температур #Капица #Больцман #Паскаль #даралт
Өгүүлэл нэмсэн: Н.Сугар