Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын багш мэргэжлээр суралцаж буй оюутны МХХТ-ийн чадварыг хөгжүүлж буй туршлагаас

Хэвлэлийн нэр: МУБИС

Зохиогч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: [Д.Батзаяа:K.NS08]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-05-14

Хуудас дугаар: 25

Өгүүллийн хураангуй:

Энэхүү судалгааны ажлаар ХПСАН, ЦХБАЗ хичээлээр оюутан багшийн МХТ-ийн чадамжийг дээшлүүлэхэд анхааран хичээлийн агуулга болон бие даалтын ажлаар оюутнуудыг хэрхэн хөгжүүлсэн туршлага, үр дүнг харуулахыг зорилоо.

Дээрх 2 хичээлийн агуулгаар сүүлийн 2 жилд /2014-2015,2015-2016/ оюутныг хөгжүүлсэн тухайгаа бичлээ.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Багш #оюутан

Өгүүлэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа