Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Pedagogical Innovations in Teaching Entrepreneurship

Хэвлэлийн нэр: IJSR INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH

Зохиогч:  Р.Намжилдагва

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-02-01

Хуудас дугаар: 241 of 243

Өгүүллийн хураангуй: Teaching students to be entrepreneurs a challenge from a pedagogical perspective for students to become entrepreneurs they must learn how to identify and pursue opportunities that create change and result in sustainable value for society, it involves student ability to apply their knowledge about how to launch a new enterprise.

Өгүүллийн төрөл: IEEE индекстэй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #teaching methods #historical context of entreprenuership education

Өгүүлэл нэмсэн: Р.Намжилдагва