Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гипотеза о возможных мутуализме гобийской ящурки и сибирской селитрянки (Nitraria sibirica).

Хэвлэлийн нэр: Вопросы герпетологии, Минск

Зохиогч:  М.Мөнхбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-07-01

Хуудас дугаар: 203-205

Өгүүллийн хураангуй: Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #мөлхөгчид #хоёрнутагтан

Хавсаргасан файл:

Pages from Problems of Herpetology_2012(1).pdf;


Өгүүлэл нэмсэн: М.Мөнхбаатар