Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Tux Paint програмын тухай

Хэвлэлийн нэр: Гурван Эрдэнэ БДС

Зохиогч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: [Д.Батзаяа:K.NS08],[Д.Алтанзаяа:K.NS09]

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-04-11

Хуудас дугаар: 28

Өгүүллийн хураангуй: Tux paint програмын тухай, түүнийг ашиглан сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах .

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #сургалт #Багш

Өгүүлэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа