Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Хэн хурдан хожих вэ”

Хэвлэлийн нэр: “Хүүхдийн хөгжил хичээлийн судалгаа”

Зохиогч:  Б.Хадбаатар

Хамтран зохиогч: [Д.Энхцэцэг:T.MS01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-05-21

Хуудас дугаар: 56-59

Өгүүллийн хураангуй: Багшлахуйн арга зүйн хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэх

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #шоо орхилт #бүртгэл #нүдний нийлбэр

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Хадбаатар