Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Цагаачлалын бодлого ба гэр бүлийн хэлний бодлого

Хэвлэлийн нэр: springer.com

Зохиогч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-01-12

Хуудас дугаар: 56

Өгүүллийн хураангуй: hhjk

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн нэр хүндтэй сэтгүүлээс орчуулсан өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн