Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гадаад хэлээр уншуулж сургах нь: өгүүлбэрийн аргаар уу, холимог аргаар уу?

Хэвлэлийн нэр: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGLISH LANGUAGE, LITERATURE AND TRANSLATION STUDIES

Зохиогч:  Ч.Аззаяа

Хамтран зохиогч: [Ч.Аззаяа:H.FL24]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-01-30

Хуудас дугаар: 240-246

Өгүүллийн хураангуй:

Энэхүү өгүүлэлд гадаад хэлний хичээлд хэрэглэдэг уншуулж сургах олон арга тэдгээрийн давуу болон дутагдалтай талуудыг судалжээ.

Нэгдүгээрт анхан шатны суралцагчдыг уншуулж сургах аргууд

Хоёрдугаарт дунд түвшний суралцагчдийг гадаад хэлээр сайн уншиж ойлгож чаддаг болгох уншлагын чадваруудыг тухай судалснаа бичжээ.

Гадаад хэл суралцагчдад ойлгон унших, шүүмжлэлтэй дүгнэлт хийж унших аргуудыг эзэмшүүлэх хэрэгцээ шаардлага дотоодын, үндэсний, олон улсын ач холбогдолтойг онцлон тэмдэглэсэн байна. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн нэр хүндтэй сэтгүүлээс орчуулсан өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #уншлагын стратеги #код тайлах #кодлох

Хавсаргасан файл:

TRANSLATION OF RESEARCH ARTICLE 2016.docx;


Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Аззаяа