Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Гадаад хэлийг хамтран суралцахуй - Найруулан бичихзүйн хичээлд хэрэглэж буй Peer Response аргын жишээнээс

Хэвлэлийн нэр: Лавай сэтгүүл УБ хот

Зохиогч:  Н.Баярмаа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-06-01

Хуудас дугаар: 147-151

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Peer Response арга #хамтран суралцахуй #найруулан бичих зүй

Хавсаргасан файл:

Lavai N.Bayarmaa.docx;


Өгүүлэл нэмсэн: Н.Баярмаа