Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Some aspect of language policy and language assessment

Хэвлэлийн нэр: Языковые проблемы перехода через культуру

Зохиогч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-03-13

Хуудас дугаар: 294

Өгүүллийн хураангуй: bo

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн