Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Өгүүлбэртэй бодлогыг үлгэр (хүүхэлдэйн кино) –ийн баатраар хөтөчлөн чиглүүлэх аргаар заах арга зүйн туршилт, үр дүн

Хэвлэлийн нэр: Боловсролын чанар, үр дүн ОУЭШХ

Зохиогч:  Б.Саранцацралт

Хамтран зохиогч: [Б. Чимгээ:K.CO03]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-05-04

Хуудас дугаар: 236

Өгүүллийн хураангуй:

Abstract

            To identify the current state of the theoretical studies reflected in the books, manuals and research articles, which are suitable for the first grade mathematics, the game method, problem solving, research and critical thinking and the use of game methods in the practical mathematics trainings, and to present the results of observation and analysis of the study done in accordance with the basic steps of research subject through conducting the experimental lessons using the guiding method integrated with the deductive step guided by characters of fairy tales (cartoon), while considering the usage of work with data sets in both solving and creating mathematics word problems.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #бодлого зохиох аргачлал #Бодлого бодох аргачлал #дидактик алхам #судалгаат хичээл #хөтлөн чиглүүлэх үйл

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Саранцацралт