Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшийн арга зүйн шинэчлэл

Хэвлэлийн нэр: КМТС-ийн ЭШБ

Зохиогч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: [Д.Батзаяа:K.NS08],[Г.Хишигбаяр :K.NS07],[Д.Алтанзаяа:K.NS09]

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-05-23

Хуудас дугаар: 45

Өгүүллийн хураангуй: Багшийн сургалтын шинэ арга технологийг  нэвтрүүлэх.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #багш #суралцагч

Өгүүлэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа