Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол хэлний ”чинээ” холбох үгийн өгүүлбэрзүйн үүрэг, хэрэглээ

Хэвлэлийн нэр: оюуны хэлхээ

Зохиогч:  Б. Мөнхтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-18

Хуудас дугаар: х.215-223

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #угсруулан холбох үг #холбох тогтолцоо #утга үүрэг #хэрэглээ соёл

Өгүүлэл нэмсэн: Б. Мөнхтуяа