Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
АНАГААХЫН ОЮУТНУУДЫН БИЕИЙН ТАМИРЫН ХИЧЭЭЛД ХАНДАХ ХАНДЛАГАД ХИЙСЭН НИЙГЭМ-СУРГАНЫ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Хэвлэлийн нэр: Физическая культура

Зохиогч:  С. Туул

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-03-10

Хуудас дугаар: 66

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн нэр хүндтэй сэтгүүлээс орчуулсан өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #судалгааны шалгуур #анагаахын их сургуулийн оюутнууд #нийгэм-сурганы шинжилгээ судалгаа #биеийн тамирын хичээл
Өгүүлэл нэмсэн: С. Туул