Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтад Ispring Suite програм ашглах боломж

Хэвлэлийн нэр: АРБС

Зохиогч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: [Д.Батзаяа:K.NS08]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-05-14

Хуудас дугаар: 25

Өгүүллийн хураангуй: XXI зуунд мэдээлэл асар хурдацтай шинэчлэн өөрчлөгдөхийн хирээр багш нар МХТ-ийг сургалтандаа үр бүтээлтэйгээр ашиглах, суралцагчдын нас, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулан ашиглах, мэдээлэл технологийн чадвараа хөгжүүлэх, сургалтын агуулга арга зүйд шинэчлэл хийх шаардлага урган гарч байна. Тэрчлэн МХТ-ийг сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэх техник хэрэгсэл, орчин, боломжоор хангагдаж байгаа тул боловсролыг чанартай хүртээх хэрэгсэл болгохын зэрэгцээгээр багш нар цаг хугацааг хэмнэх, багш оюутны  МХТ-ийн мэдлэг хамтдаа хөгжих боломжийг бидэнд олгож байна

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #МХТ #багш #суралцагч

Өгүүлэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа