Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бие даасан бүтээлч ажлыг дэмжих үнэлэх асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Боловсролын сэтгэлзүйн тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам

Зохиогч:  Г.Хишигбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-01-17

Хуудас дугаар: 248

Өгүүллийн хураангуй: Abstract 

Student's independent work is one way of obtaining learning techniques. Doing  independent work, students learn to do creative activities as defining problems, searching and collecting facts, analizing  and evaluating them. So teachers need to elaborate independent work assignments that develop student's creative thinking. This article describes the study of student's learning techniques of independent work, their skills and habits.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Мэдээлэл харилцааны технологи #бие даасан бүтээлч үйл #Оюутан-багш

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Хишигбаяр