Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хөдөө орон нутагт хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах хөтөлбөрүүдийн хүрээнд дижитал хэрэглэгдэхүүн боловсруулах нь

Хэвлэлийн нэр: МУБИС-ийн лавай-13 дугаар

Зохиогч:  Г.Уртнасан

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-08-02

Хуудас дугаар: 41-47

Өгүүллийн хураангуй:

Судалгааны зорилго

Манай хөдөө орон нутгийн малчин өрхүүдийн хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулахад чиглэсэн хөтөлбөрүүдийн хүрээнд сургалтын дижитал хэрэглэгдэхүүн хөгжүүлэх асуудлыг судалж хүүхдээ хөгжүүлэх, сурах дадлыг сайжруулах зорилгоор энгийн, ойлгомжтой, орчин үеийн технологийн шийдэл бүхий загвартай, тодорхой зааварчилгаа бүхий, хэрэглэгчийн сонирхлыг татахуйц  дижитал хэрэглэгдэхүүн боловсруулах талаар арга зүйн зөвлөмж гаргахад оршино.   

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #видео. #эцэг эх #аудио #Малчин өрх #дижитал хэрэглэгдэхүүн

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Уртнасан