Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хятад хэлний шинэ үгийг холбоо үг хэлбэрээр болон дан шинэ үг сурах хэлбэрээр тогтоох явцад хийсэн туршилт судалгаа

Хэвлэлийн нэр: An Experimental Study on the Effect of Word Combinatian in Chinese L2 New Word Learning

Зохиогч:  Б.Ганчулуун

Хамтран зохиогч: 曹贤文 周明方

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-01-30

Хуудас дугаар: 1

Өгүүллийн хураангуй: Энэ судалгаа нь туршилтын аргыг ашиглан хятад хэлний шинэ үгийг “шинэ үг +мэддэг үг” гэсэн холбоо үг хэлбэрээр болон зөвхөн шинэ үгийг дангаар сурах арга мөн шинэ үгэн дэх шинэ ханзны тоо нь энэ 2 төрлийн аргаар сурч эзэмших үр дүнд хэрхэн нөлөөлж байгаад ажиглалт хийсэн.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн нэр хүндтэй сэтгүүлээс орчуулсан өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #хятад хэлний үгийн санг сурах нь #цогц холбоо үг #“шинэ үг+ мэддэг үг” сурах аргатай уялдуулах #шинэ үг дангаар нь сурах
Өгүүлэл нэмсэн: Б.Ганчулуун