Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ОРЧИН ЦАГИЙН ОРОС ХЭЛНИЙ ЭЗЭН БИЕГҮЙ ӨГҮҮЛБЭР, ТҮҮНИЙ ИЛЭРХИЙЛЭХ УТГА

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бичиг

Зохиогч:  Б.Анар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-04-01

Хуудас дугаар: №2, 2015. 21-26-р тал

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Хэлний нэгж #орос хэлний нэг бүрэлдэхүүнт өгүүлбэр #утгазүй #бүтцийн онцлог

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Анар