Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дээд боловсролын сургалтанд цахим үнэлгээг нэвтрүүлэх асуудал

Хэвлэлийн нэр: Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технологи нэвтршшлэх асуудал ОУЭШХ эмхэтгэл (БСШУСЯ)

Зохиогч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-05-06

Хуудас дугаар: 160

Өгүүллийн хураангуй: бодлого

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн