Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулахад интернэтээс бэлэн контентуудыг хэрэглэх нь

Хэвлэлийн нэр: Бага ангийн багш

Зохиогч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: [Д.Батзаяа:K.NS08],[Д.Алтанзаяа:K.NS09]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-05-14

Хуудас дугаар: 27-28

Өгүүллийн хураангуй:

Багш нар сургалтын хэрэглэгдэхүүнээ боловсруулахад цаг хугацаа  их шаарддаг боловч дийлэнх нь цахим хэрэглэгдэхүүний дидактик шаардлагад  нийцдэггүй, объект, зураг, текст нь төдийлөн зохимжтой бус, сурагчдын сонирхолыг татахуйц болж чаддаггүй. Иймээс багш нарын энэхүү тулгамдсан асуудлыг шийдэх зорилгоор интернэтийг ашиглан хэрхэн сургалтын чанартай хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх тухай орууллаа.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #баг #суралцагч #Сургалт

Өгүүлэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа