Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Problems in terminology of educational study

Хэвлэлийн нэр: Educational research innovation development

Зохиогч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-05-01

Хуудас дугаар: 183

Өгүүллийн хураангуй: gj

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн