Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Казеинфосфопептидийн бэлдмэлд уураг болон макроэлемент тодорхойлсон дүнгээс

Хэвлэлийн нэр: БУС – ийн Э/Ш –ний бичиг №3 2011

Зохиогч:  Ү.Пүрэвжав

Хамтран зохиогч: Эрдэнэчимэг

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-17

Хуудас дугаар: 277 - 285

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #макроэлемент #СРР

Өгүүлэл нэмсэн: Ү.Пүрэвжав