Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Pleurozium schreberi as bioindicator of mercury pollution in heavily industrialized region

Хэвлэлийн нэр: Springer

Зохиогч:  Н.Наранцогт

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-13

Хуудас дугаар: 105-115

Өгүүллийн хураангуй: Энэ судалгаагаар Польшийн (Дээд Силези) хамгийн их аж үйлдвэрлэлд өртсөн бүс нутаг дахь байгалийн уугуул болон шилжүүлсэн хаг хөвд Pleurozium schreberi-нд металл хуримтлагдах судалгааг дахин хийсэн. Бидний туршилтын таамаглалаар хүрээлэн буй орчин дахь мөнгөн усны бохирдолтын үнэлгээг хийхэд Р. schreberi-ийг шилжүүлэн суулгасан газрын бохирдолтыг илрүүлэхэд 90 хоногийн хугацаа байсан бол байгалийн уугуул сорьц байхгүй байхад 90 хоногийн био илрүүлэх туршилтад P. schreberi-ын ашиглагдахгүй байж магадгүй. Энэхүү загвар сорьцыг байгалийн уугуул хөвд ургасан 27 бохирдсон газруудад сонгон авсан бөгөөд эдгээр талбайд бохирдоогүй хяналтын талбайгаас Р. Schreberi-ийг цуглуулж 27 бохирдсон газар шил

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн нэр хүндтэй сэтгүүлээс орчуулсан өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

Narantsogt@msue.edu.mn

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Наранцогт