Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Элсэгчдийн бүртгэлийн ажил

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2014-08-11

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: МУБИС-ийн

Товч тайлбар:

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: О.Мягмарсүрэн