Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гадаад хэл дээрх оюутны шилдэг төсөл

Зохиогч:   Ш.Тунгалаг

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2015-04-22

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Мэтгэлцээн

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бусад

Товч тайлбар: ОХУ-ын БУИС-ийн ГХТ-тэй хамтран гадаад хэл дээрх оюутны шилдэг төсөл шалгаруулах  уралдааныг зохион байгуулсан. Уралдаанд МУБИС-ийн бүрэлдхүүн сургуулиудаас нийт 3 оюутан амжилттай оролцож, 1 ба тусгай байр эзэлсэн.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Ш.Тунгалаг