Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний улсын ХХ олимпиад

Зохиогч:   Ц.Сарангэрэл

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2015-04-23

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Яамны

Товч тайлбар: Англи хэлний улсын ХХ олимпиадыг ГХТ-ийн багш нартай хамтран зохион байгуулав. Уг олимпиадыг зохион байгуулах дэд хорооны гишүүнээр ажиллаж ярианы шалгалтын шалгагч багш, оролцогчдыг бүртгэх, зохион байгуулах хэсэгт ажиллав.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Ц.Сарангэрэл