Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний Улсын ХХ олимпиад

Зохиогч:   Х.Нармандах

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2015-04-22

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Яамны

Товч тайлбар: Англи хэлний улсын ХХ олимпиад зохион байгуулах дэд хороонд дараах үүрэгтэй ажиллалаа.
- Олимпиад зохион байгуулах дэд хорооны гишүүн
- Бичгийн болон Ярианы шалгалтын шалгагч багш
- 2-р шатны бичгийн шалгалтын материал зохиогч
- 3-р шатны бичгийн шалгалтын материал зохиогч

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Х.Нармандах