Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулахад оролцсон

Зохиогч:   Б.Чинзориг

Хамтран оролцогч: [С.Хөвсгөл:H.LJ02],[М.Одмандах:H.LJ05]

Огноо: 2015-04-17

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бусад

Товч тайлбар: Монгол судлалын шинэ эрин эрдэм шинжилгээний хурал

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Б.Чинзориг