Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр

Зохиогч:   Б.Чинзориг

Хамтран оролцогч: [С.Амартүвшин:H.LJ04],[М.Одмандах:H.LJ05],[Ж.Батбаатар:H.LJ13],[Ч.Энхбат:02.JOD170]

Огноо: 2015-05-02

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн

Товч тайлбар: Жил бүр уламжлал болтон хэвлэлийн эрах чөлөөний өдөрлөг

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Б.Чинзориг