Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хөдөө орон нутагт багшлах дадлага удирдах

Зохиогч:   Б.Оюун-Эрдэнэ

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2014-10-22

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: МУБИС-ийн

Товч тайлбар: Батсүмбэрт ADB-гийн захиалгаар кинонд тоглов.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Б.Оюун-Эрдэнэ