Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний улсын олимпиад

Зохиогч:   Х.Нармандах

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2015-02-19

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бусад

Товч тайлбар: Англи хэлний улсын ХХ олимпиадын 2-р шатны 9-р ангийн энгийн болон гүнзгий шатны материал боловсруулсан.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Х.Нармандах