Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

Эрдэнэтийн газарзүйн байрлал


Эрдэнэт хот Бүрэнгийн нурууны өвөрт хойд өргөргийн 49001/, зүүн уртрагийн 104001/ солбицолд, далайн түвшнээс дээш 1300 м өндөрт, дэлхийн экватораас хойш 5432,5 км, хойд туйлаас урагш 4569,5 км зайд оршино. Манай хотын орших зэргэдийн дагуу дэлхийг тойръё гэвэл 26343 км зам туулна. ...  

Мэдээ нэмсэн: .Энхжаргал Уншсан:336