Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
тосон хулстайн голлох ургамлууд

Зохиогч: Ш. Дариймаа Хэвлүүлсэн газар: admon

Биологи

Зохиогч: Ц. Хонгорзул Хэвлүүлсэн газар: Китаб

Шатан орчмын зонхилох цоргот ургамал

Зохиогч: Ц. Хонгорзул Хэвлүүлсэн газар: Китаб

Эрүүл мэнд IХ багшийн ном

Зохиогч: Ц. Хонгорзул Хэвлүүлсэн газар: Өнгөт хэвлэл

Эрүүл мэнд IV багшийн ном

Зохиогч: Ц. Хонгорзул Хэвлүүлсэн газар: Содпресс

Эрүүл мэнд IX

Зохиогч: Ц. Хонгорзул Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо

Эрүүл мэнд IV

Зохиогч: Ц. Хонгорзул Хэвлүүлсэн газар: Адмон

Гамгаас хамгаалах боловсрол

Зохиогч: Ц. Хонгорзул Хэвлүүлсэн газар: УБ

"Өсвөрийн аврагч" бүлгийн багшийн гарын авлага

Зохиогч: Ц. Хонгорзул Хэвлүүлсэн газар: УБ

Өсвөрийн аврагч бүлгийн сурагчийн гарын авлага

Зохиогч: Ц. Хонгорзул Хэвлүүлсэн газар: УБ

Англиар уншиж монголоор орчуулж сурцгаая.

Зохиогч: Н. Мөнхбаяр Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо принтинг

Let's learn to read in English and translate into Mongolian

Зохиогч: Н. Мөнхбаяр Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо принтинг

Бидний англи хэл

Зохиогч: Н. Мөнхбаяр Хэвлүүлсэн газар:

А.С.Пушкин "Руслан Людмила хоёр"

Зохиогч: Ц. Магсар Хэвлүүлсэн газар: Тоонот Принт

English Proverbs in conversation

Зохиогч: З. Баярчимэг Хэвлүүлсэн газар: Арвай Бархан, ХХК

Орчуулгын хэл зүй

Зохиогч: С. Эрдэнэмаам Хэвлүүлсэн газар: УБ., Ган Уран бичээл хэвлэлийн газар

Theory of Modern English (3-rd edition)

Зохиогч: М. Булганцэцэг Хэвлүүлсэн газар: "Color book" Printing House

English-3 (Teacher's book)

Зохиогч: М. Булганцэцэг Хэвлүүлсэн газар: "Адмон принтинг" ХХК

English-3 (Student's book)

Зохиогч: М. Булганцэцэг Хэвлүүлсэн газар: "Соёмбо принтинг " ХХК

Theory of Modern English

Зохиогч: Ү. Цэцэгням Хэвлүүлсэн газар: Color book Printing House

---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 62 63
>>