Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Блог, сургалтын техник хэрэгсэлтэй ажиллах гарын авлага

Зохиогч:  Д.Батзаяа

Хамтран зохиогч: [Д. Эрдэнэтуяа:99.MAT090],[Д.Алтанзаяа:99.MAT120],[Д. Эрдэнэтуяа:K.NS06]

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: сургалтын тоног төхөөрөмж

Хэвлүүлсэн газар: Архангай

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/03/05

Хуудасний тоо: 100

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Д.Батзаяа